เมนู
 
   หน้าหลัก
   ข้อมูลสมาชิก
   ข้อมูลหุ้น
   ข้อมูลเงินฝาก
   ข้อมูลเงินกู้
   ข้อมูลการค้ำประกัน
   ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์
   ข้อมูลปันผล เฉลี่ยคืน
   เรียกเก็บ
   ใบเสร็จ
   ปรับเปลี่ยนหุ้นรายเดือน
   ข้อมูลประกันชีวิต
   ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง
   วารสาร
   เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ออกจากระบบ
 
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 67

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรจำกัด - - >   ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 67 เวลา 16:59 น.

ข้อมูลค้ำประกัน
 

ผู้ค้ำประกัน จำนวน 0 ราย
รายละเอียด
เลขที่สัญญา วงเงินกู้ คงเหลือ วันที่เริ่มสัญญา ผู้ค้ำประกัน
..................................................................................

ภาระค้ำประกัน จำนวน 308 ราย
รายละเอียด
เลขที่สัญญา/
( ผู้ค้ำประกัน )
วงเงินกู้/
( งวด )
คงเหลือ วันที่เริ่มสัญญา ค้ำประกัน
  คป54001187
(4 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,126,688.55 บาท   10 มี.ค. 54    นางนิภานันท์ บุญจิตร  
  คป54001213
(4 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,054,625.59 บาท   28 มี.ค. 54    นายณัฐกิตติ์ สุวรรณ์ฤทธิ์กุล  
  คป54001480
(5 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,045,833.89 บาท   25 มี.ค. 54    นายปริญญา นะราชา  
  คป54001480
(5 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,045,833.89 บาท   25 มี.ค. 54    นายปริญญา นะราชา  
  คป54001522
(4 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,173,136.55 บาท   01 เม.ย. 54    นายสมพงษ์ นรพงษ์  
  คป54001614
(4 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,047,047.19 บาท   11 เม.ย. 54    นายบำรุง ศรีจันทร์กลัด  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002387
(10 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,183,211.00 บาท   31 ส.ค. 54    นายลมโชย สินประเสริฐรัตน์  
  คป54002478
(6 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,152,135.88 บาท   12 ต.ค. 54    นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ  
  คป54002478
(6 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,152,135.88 บาท   12 ต.ค. 54    นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ  
  คป54002478
(6 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,152,135.88 บาท   12 ต.ค. 54    นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  คป55000070
(29 ราย)
900,000.00 บาท
( งวด)
642,604.11 บาท   14 ก.พ. 55    นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  
  ฉฉ66002141
(1 ราย)
34,000.00 บาท
( งวด)
6,800.00 บาท   26 มิ.ย. 66    นางประชุม อินสถิตย์  
  ฉฉ66002424
(1 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
7,200.00 บาท   11 ก.ค. 66    นางสุกานดา สุทธิเจริญ  
  ฉฉ66003703
(1 ราย)
48,000.00 บาท
( งวด)
28,800.00 บาท   25 ต.ค. 66    นางมะลิวัลย์ กมลผาด  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ฉฉ67000420
(13 ราย)
24,000.00 บาท
( งวด)
18,000.00 บาท   30 ม.ค. 67    นางสาวรุจิรา มาลี  
  ทส57000103
(1 ราย)
362,000.00 บาท
( งวด)
247,669.66 บาท   13 ก.พ. 57    นายจิตร วรรณะบำเพ็ญ  
  ทส59000448
(1 ราย)
100,000.00 บาท
( งวด)
12,000.00 บาท   07 ต.ค. 59    นางสมหมาย เอิบอิ่ม  
  ทส60000244
(5 ราย)
150,000.00 บาท
( งวด)
105,331.01 บาท   15 มิ.ย. 60    นางประภาทิพย์ จำลองราษฎร์  
  ทส60000244
(5 ราย)
150,000.00 บาท
( งวด)
105,331.01 บาท   15 มิ.ย. 60    นางประภาทิพย์ จำลองราษฎร์  
  ทส60000244
(5 ราย)
150,000.00 บาท
( งวด)
105,331.01 บาท   15 มิ.ย. 60    นางประภาทิพย์ จำลองราษฎร์  
  ทส60000244
(5 ราย)
150,000.00 บาท
( งวด)
105,331.01 บาท   15 มิ.ย. 60    นางประภาทิพย์ จำลองราษฎร์  
  ทส60000244
(5 ราย)
150,000.00 บาท
( งวด)
105,331.01 บาท   15 มิ.ย. 60    นางประภาทิพย์ จำลองราษฎร์  
  ทส61000400
(1 ราย)
134,000.00 บาท
( งวด)
69,000.00 บาท   21 ส.ค. 61    นายจำนงค์ ยาอ่อน  
  ทส61000451
(1 ราย)
284,000.00 บาท
( งวด)
222,619.93 บาท   22 พ.ย. 61    นางสุวัฒนา อินทร์โฉม  
  ทส62000333
(1 ราย)
320,000.00 บาท
( งวด)
95,000.00 บาท   06 ส.ค. 62    นางสาวโกสุม เค้าสงวนศิลป์  
  ทส62000349
(1 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
920,000.00 บาท   26 ส.ค. 62    นางภัชรินทร์ รังษีวงศ์  
  ทส62000391
(1 ราย)
50,000.00 บาท
( งวด)
3,963.64 บาท   30 ก.ย. 62    นางเสาวลักษณ์ สัจจวงศ์  
  ทส62000460
(1 ราย)
40,000.00 บาท
( งวด)
15,000.00 บาท   20 พ.ย. 62    นายชิต บุญรอด  
  ทส63000004
(1 ราย)
571,000.00 บาท
( งวด)
480,451.50 บาท   03 ม.ค. 63    นางสงวนทิพย์ เจิมปลั่ง  
  ทส63000029
(1 ราย)
492,000.00 บาท
( งวด)
400,790.65 บาท   20 ม.ค. 63    นายเที่ยง บุญก๊อก  
  ทส63000120
(1 ราย)
228,000.00 บาท
( งวด)
40,000.00 บาท   26 มี.ค. 63    นางบุษบงก์ บัวพิมพ์  
  ทส63000123
(1 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
230,000.00 บาท   27 มี.ค. 63    นายชาลี ศิลาปานพันธุ์  
  ทส63000126
(1 ราย)
300,000.00 บาท
( งวด)
206,000.00 บาท   31 มี.ค. 63    นายกฤษฎิ์ธนัตถ์ มากทรัพย์  
  ทส63000203
(1 ราย)
104,000.00 บาท
( งวด)
89,964.49 บาท   16 มิ.ย. 63    นางอัมพร วงศ์แสงธรรม  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000234
(7 ราย)
91,000.00 บาท
( งวด)
49,000.00 บาท   10 ก.ค. 63    นายประคอง ศรีรัตน์  
  ทส63000300
(1 ราย)
117,500.00 บาท
( งวด)
102,290.09 บาท   10 ก.ย. 63    นายพยนต์ พวงคำ  
  ทส63000359
(1 ราย)
332,000.00 บาท
( งวด)
42,180.43 บาท   21 ต.ค. 63    นายวัลลภ อินทร์น้อย  
  ทส63000406
(1 ราย)
408,000.00 บาท
( งวด)
359,298.48 บาท   25 พ.ย. 63    นายสุรศักดิ์ ประมูลชัย  
  ทส64000016
(1 ราย)
50,000.00 บาท
( งวด)
37,608.39 บาท   26 ม.ค. 64    นางสุดารัตน์ สุ่มขำ  
  ทส64000060
(1 ราย)
1,000,000.00 บาท
( งวด)
650,000.00 บาท   04 มี.ค. 64    นางสุกัลยา ตั้งวัฒนาสิน  
  ทส65000051
(1 ราย)
216,000.00 บาท
( งวด)
204,146.24 บาท   28 ก.พ. 65    นายเฮ็ง อึ้งทองคำ  
  ทส65000068
(1 ราย)
380,000.00 บาท
( งวด)
353,133.48 บาท   11 มี.ค. 65    นายบุญช่วย เหมือนช้าง  
  ทส65000148
(1 ราย)
1,200,000.00 บาท
( งวด)
1,064,000.00 บาท   14 มิ.ย. 65    นายอร่าม อกนิษฐ์  
  ทส65000156
(2 ราย)
512,600.00 บาท
( งวด)
468,600.00 บาท   22 มิ.ย. 65    นายสุชล ชื่นอยู่  
  ทส65000156
(2 ราย)
512,600.00 บาท
( งวด)
468,600.00 บาท   22 มิ.ย. 65    นายสุชล ชื่นอยู่  
  ทส65000161
(1 ราย)
1,000,000.00 บาท
( งวด)
940,815.10 บาท   28 มิ.ย. 65    นางสมหมาย โฉมวรรณ  
  ทส65000163
(1 ราย)
60,000.00 บาท
( งวด)
44,606.67 บาท   29 มิ.ย. 65    นางสาวเจษณีย์ พุ่มไสว  
  ทส65000187
(1 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
872,000.00 บาท   25 ก.ค. 65    นางสมร หมื่นยงค์  
  ทส65000227
(1 ราย)
250,000.00 บาท
( งวด)
80,000.00 บาท   02 ก.ย. 65    นางศรีสวัสดิ์ เกตุเมฆ  
  ทส65000259
(1 ราย)
400,000.00 บาท
( งวด)
320,000.00 บาท   03 ต.ค. 65    นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล  
  ทส65000288
(1 ราย)
350,000.00 บาท
( งวด)
123,597.07 บาท   31 ต.ค. 65    นายอนันต์ ศรีเหนี่ยง  
  ทส66000358
(1 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
1,059,923.83 บาท   24 ม.ค. 66    นายเสรี สุภรังษี  
  ทส66000359
(1 ราย)
200,000.00 บาท
( งวด)
167,500.00 บาท   26 ม.ค. 66    นางศรีวรรณ ศรีสาตร์  
  ทส66000361
(1 ราย)
50,000.00 บาท
( งวด)
37,707.84 บาท   31 ม.ค. 66    นายพิสันติ นิ่มวรรณัง  
  ทส66000382
(1 ราย)
240,000.00 บาท
( งวด)
204,817.12 บาท   22 ก.พ. 66    นางอรเพ็ญ ด้วงธูป  
  ทส66000398
(1 ราย)
500,000.00 บาท
( งวด)
434,000.00 บาท   09 มี.ค. 66    นางนรารัตน์ บุนนาค  
  ทส66000399
(1 ราย)
148,000.00 บาท
( งวด)
143,417.55 บาท   09 มี.ค. 66    นางพรทิพย์ มิลามัย  
  ทส66000403
(1 ราย)
1,500,000.00 บาท
( งวด)
1,280,000.00 บาท   27 มี.ค. 66    นางบุญชู บางหลวง  
  ทส66000415
(1 ราย)
165,000.00 บาท
( งวด)
145,000.00 บาท   29 มี.ค. 66    นางสมนึก พงษ์เจริญ  
  ทส66000416
(1 ราย)
250,000.00 บาท
( งวด)
140,000.00 บาท   29 มี.ค. 66    นายอภิรักษ์ เงินเส็ง  
  ทส66000430
(1 ราย)
230,000.00 บาท
( งวด)
214,334.23 บาท   10 เม.ย. 66    นายสำเริง ทับแสง  
  ทส66000611
(1 ราย)
172,000.00 บาท
( งวด)
169,371.50 บาท   16 ต.ค. 66    นายวันชัย สุขประมาณ  
  ทส67000052
(1 ราย)
402,000.00 บาท
( งวด)
402,000.00 บาท   12 ก.พ. 67    นายประมล คุณวัฒนสิน  
  พ157000064
(1 ราย)
1,464,000.00 บาท
( งวด)
1,034,954.13 บาท   07 ส.ค. 57    นางจิรภัทร์ หะทะยัง  
  พ157000070
(1 ราย)
830,000.00 บาท
( งวด)
584,391.71 บาท   28 ก.ค. 57    นางประนอม ยิ้มละมัย  
  พ157000115
(5 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
865,467.22 บาท   21 พ.ย. 57    นายสมยศ กาญจนะ  
  พ157000115
(5 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
865,467.22 บาท   21 พ.ย. 57    นายสมยศ กาญจนะ  
  พ157000115
(5 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
865,467.22 บาท   21 พ.ย. 57    นายสมยศ กาญจนะ  
  พ157000115
(5 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
865,467.22 บาท   21 พ.ย. 57    นายสมยศ กาญจนะ  
  พ157000115
(5 ราย)
1,100,000.00 บาท
( งวด)
865,467.22 บาท   21 พ.ย. 57    นายสมยศ กาญจนะ  
  พ256000079
(1 ราย)
500,000.00 บาท
( งวด)
375,184.02 บาท   20 พ.ย. 56    นายธานี ไรยนารถ  
  พ366001225
(2 ราย)
1,520,000.00 บาท
( งวด)
1,510,307.65 บาท   26 ก.ย. 66    นายวิชญ์พล ถิ่นนุช  
  พ366001225
(2 ราย)
1,520,000.00 บาท
( งวด)
1,510,307.65 บาท   26 ก.ย. 66    นายวิชญ์พล ถิ่นนุช  
  พ366001446
(1 ราย)
1,161,000.00 บาท
( งวด)
1,158,149.64 บาท   13 พ.ย. 66    นายวิเชียร เตี๋ยวประสงค์  
  พ366001460
(2 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
699,226.71 บาท   13 พ.ย. 66    นายธวัช ทีดี  
  พ366001460
(2 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
699,226.71 บาท   13 พ.ย. 66    นายธวัช ทีดี  
  พ366001465
(2 ราย)
1,310,000.00 บาท
( งวด)
1,306,801.45 บาท   13 พ.ย. 66    นายสมโภชน์ บุญเรศ  
  พ366001465
(2 ราย)
1,310,000.00 บาท
( งวด)
1,306,801.45 บาท   13 พ.ย. 66    นายสมโภชน์ บุญเรศ  
  สค56001409
(5 ราย)
1,600,000.00 บาท
( งวด)
1,104,300.00 บาท   07 มิ.ย. 56    นางสาวจันทนา กลมาศ  
  สค56002806
(4 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
455,049.02 บาท   27 พ.ย. 56    นายจักรธร ธีรทัพเทวัญ  
  สค56002806
(4 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
455,049.02 บาท   27 พ.ย. 56    นายจักรธร ธีรทัพเทวัญ  
  สค57001431
(3 ราย)
630,000.00 บาท
( งวด)
427,427.15 บาท   26 มิ.ย. 57    นางมัทนา รุ่งเรืองฤทธิ์  
  สค58002372
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,430,867.95 บาท   09 ธ.ค. 58    นางอัมพร ธูปหอม  
  สค58002409
(7 ราย)
2,400,000.00 บาท
( งวด)
1,871,510.78 บาท   11 ธ.ค. 58    นายธีรศักดิ์ เชื้อชิล  
  สค58002441
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,202,139.66 บาท   11 ธ.ค. 58    นายวรเศรษฐ์ พงศ์ธนกิตติ์  
  สค58002447
(7 ราย)
2,023,000.00 บาท
( งวด)
1,409,398.34 บาท   11 ธ.ค. 58    นางปัทมา อ้นกระทอง  
  สค58002557
(7 ราย)
1,950,000.00 บาท
( งวด)
1,305,445.67 บาท   30 ธ.ค. 58    นายณรงค์ คำป้อม  
  สค58002557
(7 ราย)
1,950,000.00 บาท
( งวด)
1,305,445.67 บาท   30 ธ.ค. 58    นายณรงค์ คำป้อม  
  สค59000099
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,030,000.00 บาท   18 ม.ค. 59    นายบุญยัง กฤษวงษ์  
  สค59000099
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,030,000.00 บาท   18 ม.ค. 59    นายบุญยัง กฤษวงษ์  
  สค59000128
(7 ราย)
2,400,000.00 บาท
( งวด)
1,582,200.00 บาท   21 ม.ค. 59    นางกรุณา หนูทวน  
  สค59000169
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,341,632.02 บาท   28 ม.ค. 59    นางนฤมล บรรดาศักดิ์  
  สค59000218
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,354,041.77 บาท   03 ก.พ. 59    นางจินตนา อยู่ไกล  
  สค59000218
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,354,041.77 บาท   03 ก.พ. 59    นางจินตนา อยู่ไกล  
  สค59000220
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,040,000.00 บาท   18 ก.พ. 59    นางวัดตุลี เพ็ชรแก้ว  
  สค59000220
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,040,000.00 บาท   18 ก.พ. 59    นางวัดตุลี เพ็ชรแก้ว  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000445
(54 ราย)
2,145,000.00 บาท
( งวด)
1,782,915.51 บาท   01 มี.ค. 59    นางสุมิตรา ดาเอี่ยม  
  สค59000545
(6 ราย)
1,800,000.00 บาท
( งวด)
1,207,129.24 บาท   11 มี.ค. 59    นางสาวอัมพร สารวัตร  
  สค59000677
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,086,072.56 บาท   07 เม.ย. 59    นายสมศักดิ์ พันธุ์สด  
  สค59000721
(5 ราย)
1,600,000.00 บาท
( งวด)
1,269,616.53 บาท   18 เม.ย. 59    นางสาวบุษยา ทองชุบ  
  สค59000843
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,414,427.69 บาท   19 พ.ค. 59    นายโตมร บุตรเพ็ง  
  สค59000843
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,414,427.69 บาท   19 พ.ค. 59    นายโตมร บุตรเพ็ง  
  สค59000951
(6 ราย)
1,800,000.00 บาท
( งวด)
917,093.04 บาท   03 มิ.ย. 59    นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ  
  สค59001143
(7 ราย)
1,900,000.00 บาท
( งวด)
1,499,947.60 บาท   08 ก.ค. 59    นางพรพิศ ศิริขจรพันธ์  
  สค59001143
(7 ราย)
1,900,000.00 บาท
( งวด)
1,499,947.60 บาท   08 ก.ค. 59    นางพรพิศ ศิริขจรพันธ์  
  สค59001414
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,383,691.77 บาท   06 ก.ย. 59    นายสุรินทร์ มากมูล  
  สค59001414
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,383,691.77 บาท   06 ก.ย. 59    นายสุรินทร์ มากมูล  
  สค59001511
(7 ราย)
2,400,000.00 บาท
( งวด)
1,888,102.76 บาท   21 ก.ย. 59    นางสำเนียง ทองรวย  
  สค59002102
(7 ราย)
1,910,000.00 บาท
( งวด)
1,370,775.99 บาท   16 ธ.ค. 59    นายวิรัตน์ ยอดอ่วม  
  สค59002102
(7 ราย)
1,910,000.00 บาท
( งวด)
1,370,775.99 บาท   16 ธ.ค. 59    นายวิรัตน์ ยอดอ่วม  
  สค59002110
(8 ราย)
2,400,000.00 บาท
( งวด)
1,677,969.19 บาท   15 ธ.ค. 59    นายทินกร พูลพุฒ  
  สค59002110
(8 ราย)
2,400,000.00 บาท
( งวด)
1,677,969.19 บาท   15 ธ.ค. 59    นายทินกร พูลพุฒ  
  สค60000323
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,429,252.98 บาท   21 ก.พ. 60    นางพัชรี อินทานทุม  
  สค60000323
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,429,252.98 บาท   21 ก.พ. 60    นางพัชรี อินทานทุม  
  สค60000326
(7 ราย)
1,800,000.00 บาท
( งวด)
1,284,861.98 บาท   16 ก.พ. 60    นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทอง  
  สค60000326
(7 ราย)
1,800,000.00 บาท
( งวด)
1,284,861.98 บาท   16 ก.พ. 60    นายสมศักดิ์ จ๋อยศรีทอง  
  สค60000489
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,484,366.01 บาท   13 มี.ค. 60    นายสุนันท์ กล่ำภู่  
  สค60000489
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,484,366.01 บาท   13 มี.ค. 60    นายสุนันท์ กล่ำภู่  
  สค60000593
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,442,193.47 บาท   05 เม.ย. 60    นางอุษา คงคอน  
  สค60000593
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,442,193.47 บาท   05 เม.ย. 60    นางอุษา คงคอน  
  สค60000611
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,508,095.86 บาท   19 เม.ย. 60    นางสาวกัญญา ภูทวี  
  สค60000650
(7 ราย)
1,800,000.00 บาท
( งวด)
1,312,923.23 บาท   04 พ.ค. 60    นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล  
  สค60000650
(7 ราย)
1,800,000.00 บาท
( งวด)
1,312,923.23 บาท   04 พ.ค. 60    นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล  
  สค60001131
(7 ราย)
2,400,000.00 บาท
( งวด)
2,022,257.53 บาท   20 ก.ค. 60    นางปัณณพร เมืองเหลือ  
  สค60001291
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,464,375.73 บาท   22 ส.ค. 60    นายวัชรศักดิ์ นุกูล  
  สค60001503
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,658,507.80 บาท   28 ก.ย. 60    นางสาวอัจฉรา เติบภักดี  
  สค60001503
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,658,507.80 บาท   28 ก.ย. 60    นางสาวอัจฉรา เติบภักดี  
  สค60001813
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,491,684.20 บาท   08 ธ.ค. 60    นางยุพาวรรณ เพ็ชรโต  
  สค60001813
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,491,684.20 บาท   08 ธ.ค. 60    นางยุพาวรรณ เพ็ชรโต  
  สค61000026
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,535,531.58 บาท   17 ม.ค. 61    นางอุ่นเรือน คุ้มม่วง  
  สค61000123
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,626,851.38 บาท   25 ม.ค. 61    นางบุษยา จันทร์โต  
  สค61000123
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,626,851.38 บาท   25 ม.ค. 61    นางบุษยา จันทร์โต  
  สค61000578
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,658,355.61 บาท   12 มี.ค. 61    นางกฤชญา ด้วงบ้านยาง  
  สค61000632
(7 ราย)
1,713,000.00 บาท
( งวด)
1,491,303.25 บาท   02 เม.ย. 61    นางวันทนา กลิ่นชั้น  
  สค61000632
(7 ราย)
1,713,000.00 บาท
( งวด)
1,491,303.25 บาท   02 เม.ย. 61    นางวันทนา กลิ่นชั้น  
  สค61000680
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,558,883.57 บาท   28 มี.ค. 61    นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์  
  สค61000680
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,558,883.57 บาท   28 มี.ค. 61    นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์  
  สค61000819
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,565,754.61 บาท   20 เม.ย. 61    นางสุชาดา สนธิรอด  
  สค61000819
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,565,754.61 บาท   20 เม.ย. 61    นางสุชาดา สนธิรอด  
  สค61000973
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,719,738.33 บาท   18 พ.ค. 61    นางสาวปัทมา พรมมา  
  สค61001253
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,584,923.86 บาท   13 ก.ค. 61    นายสุนทร สุขรื่น  
  สค61001319
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,636,197.81 บาท   01 ส.ค. 61    นายจิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์  
  สค61001870
(6 ราย)
1,920,000.00 บาท
( งวด)
1,617,950.08 บาท   16 พ.ย. 61    นายสุรินทร์ จุลบุตร  
  สค62000059
(6 ราย)
1,890,000.00 บาท
( งวด)
1,637,255.85 บาท   18 ม.ค. 62    นางจิตตรา ส้มอ่ำ  
  สค62000145
(6 ราย)
1,980,000.00 บาท
( งวด)
1,774,996.79 บาท   14 ก.พ. 62    นายจักรกริศน์ เณรหลำ  
  สค62000160
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,420,000.00 บาท   17 เม.ย. 62    นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล  
  สค62000160
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,420,000.00 บาท   17 เม.ย. 62    นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล  
  สค62000630
(6 ราย)
1,700,000.00 บาท
( งวด)
1,522,797.59 บาท   22 ก.ค. 62    นางปานภัสส์ วรรณชาติ  
  สค64000192
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,926,544.58 บาท   29 เม.ย. 64    นายสมาน ส้มอ่ำ  
  สค64000545
(5 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
192,119.41 บาท   09 พ.ย. 64    นายสันติ มงคลประเสริฐ  
  สค64000545
(5 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
192,119.41 บาท   09 พ.ย. 64    นายสันติ มงคลประเสริฐ  
  สค64000545
(5 ราย)
700,000.00 บาท
( งวด)
192,119.41 บาท   09 พ.ย. 64    นายสันติ มงคลประเสริฐ  
  สค65000183
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,770,000.00 บาท   09 มี.ค. 65    นายกร ยอดเยาว์  
  สค65000183
(7 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,770,000.00 บาท   09 มี.ค. 65    นายกร ยอดเยาว์  
  สค65000212
(6 ราย)
2,000,000.00 บาท
( งวด)
1,867,391.42 บาท   28 มี.ค. 65    นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ  
  สค66000194
(5 ราย)
1,400,000.00 บาท
( งวด)
1,380,462.45 บาท   17 เม.ย. 66    นายทวี พรมพิทักษ์  
  สค66000194
(5 ราย)
1,400,000.00 บาท
( งวด)
1,380,462.45 บาท   17 เม.ย. 66    นายทวี พรมพิทักษ์  
  สป59001643
(10 ราย)
3,821,000.00 บาท
( งวด)
3,355,847.18 บาท   21 ต.ค. 59    นางวันทิพย์ ธานิศธนพัฒน์  
  สป59001643
(10 ราย)
3,821,000.00 บาท
( งวด)
3,355,847.18 บาท   21 ต.ค. 59    นางวันทิพย์ ธานิศธนพัฒน์  
  สป59001643
(10 ราย)
3,821,000.00 บาท
( งวด)
3,355,847.18 บาท   21 ต.ค. 59    นางวันทิพย์ ธานิศธนพัฒน์  
  สป59001702
(10 ราย)
3,620,000.00 บาท
( งวด)
3,225,200.10 บาท   31 ต.ค. 59    นางกมนพรรธน์ ไทสิทธิพัฒน์  
  สป59001702
(10 ราย)
3,620,000.00 บาท
( งวด)
3,225,200.10 บาท   31 ต.ค. 59    นางกมนพรรธน์ ไทสิทธิพัฒน์  
  สป59001702
(10 ราย)
3,620,000.00 บาท
( งวด)
3,225,200.10 บาท   31 ต.ค. 59    นางกมนพรรธน์ ไทสิทธิพัฒน์  
  สป59001781
(9 ราย)
3,590,000.00 บาท
( งวด)
3,176,462.08 บาท   02 พ.ย. 59    นางอนงค์ จันทร์เข็ม  
  สป59001781
(9 ราย)
3,590,000.00 บาท
( งวด)
3,176,462.08 บาท   02 พ.ย. 59    นางอนงค์ จันทร์เข็ม  
  สป59001781
(9 ราย)
3,590,000.00 บาท
( งวด)
3,176,462.08 บาท   02 พ.ย. 59    นางอนงค์ จันทร์เข็ม  
  สป59001781
(9 ราย)
3,590,000.00 บาท
( งวด)
3,176,462.08 บาท   02 พ.ย. 59    นางอนงค์ จันทร์เข็ม  
  สป59001837
(7 ราย)
2,464,000.00 บาท
( งวด)
2,230,122.24 บาท   16 พ.ย. 59    นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำ  
  สป59001837
(7 ราย)
2,464,000.00 บาท
( งวด)
2,230,122.24 บาท   16 พ.ย. 59    นายสิทธิรักษ์ แก้วทองคำ  
  สป59001918
(7 ราย)
2,596,000.00 บาท
( งวด)
2,042,915.85 บาท   23 พ.ย. 59    นายเสนาะ สนธิพงษ์  
  สป59001918
(7 ราย)
2,596,000.00 บาท
( งวด)
2,042,915.85 บาท   23 พ.ย. 59    นายเสนาะ สนธิพงษ์  
  สป59001925
(7 ราย)
2,800,000.00 บาท
( งวด)
2,541,528.60 บาท   24 พ.ย. 59    นายบรรจง หวาจ้อย  
  สป59001925
(7 ราย)
2,800,000.00 บาท
( งวด)
2,541,528.60 บาท   24 พ.ย. 59    นายบรรจง หวาจ้อย  
  สป60001128
(12 ราย)
4,520,000.00 บาท
( งวด)
4,156,264.59 บาท   09 ส.ค. 60    นางสาวปรัศฌิตา ทับทิม  
  สป60001191
(6 ราย)
2,152,000.00 บาท
( งวด)
1,963,822.43 บาท   26 ก.ค. 60    นางมารศรี สมนิล  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป61000508
(15 ราย)
5,730,000.00 บาท
( งวด)
5,393,130.04 บาท   08 มี.ค. 61    นายประจักษ์ โคชะถา  
  สป62000286
(7 ราย)
1,650,000.00 บาท
( งวด)
1,520,124.04 บาท   10 เม.ย. 62    นางลักษณา มีนาวงศ์  
  สป62000695
(6 ราย)
2,300,000.00 บาท
( งวด)
1,229,856.00 บาท   26 ก.ย. 62    นายวิโรจน์ โกกิจ  
  สป63002965
(9 ราย)
2,815,000.00 บาท
( งวด)
2,723,602.00 บาท   27 ส.ค. 63    นายธนกฤษณ์ อินกองงาม  
  สป65000299
(9 ราย)
4,240,000.00 บาท
( งวด)
4,126,836.39 บาท   01 มิ.ย. 65    นางณิชนันทน์ อาตวงษ์  
  สป65000299
(9 ราย)
4,240,000.00 บาท
( งวด)
4,126,836.39 บาท   01 มิ.ย. 65    นางณิชนันทน์ อาตวงษ์  
  สป65000299
(9 ราย)
4,240,000.00 บาท
( งวด)
4,126,836.39 บาท   01 มิ.ย. 65    นางณิชนันทน์ อาตวงษ์  
  สป65000299
(9 ราย)
4,240,000.00 บาท
( งวด)
4,126,836.39 บาท   01 มิ.ย. 65    นางณิชนันทน์ อาตวงษ์  
  สป65000333
(8 ราย)
3,715,000.00 บาท
( งวด)
3,647,251.18 บาท   01 มิ.ย. 65    นางสาวนงลักษณ์ ศุขวิทย์  
  สป65000333
(8 ราย)
3,715,000.00 บาท
( งวด)
3,647,251.18 บาท   01 มิ.ย. 65    นางสาวนงลักษณ์ ศุขวิทย์  
  สป65000333
(8 ราย)
3,715,000.00 บาท
( งวด)
3,647,251.18 บาท   01 มิ.ย. 65    นางสาวนงลักษณ์ ศุขวิทย์  
  สป65000676
(11 ราย)
4,228,000.00 บาท
( งวด)
4,182,341.45 บาท   19 ธ.ค. 65    นางวัลภา ศีติสาร  
  สป65000676
(11 ราย)
4,228,000.00 บาท
( งวด)
4,182,341.45 บาท   19 ธ.ค. 65    นางวัลภา ศีติสาร  
  สป65000676
(11 ราย)
4,228,000.00 บาท
( งวด)
4,182,341.45 บาท   19 ธ.ค. 65    นางวัลภา ศีติสาร  
  สป65000676
(11 ราย)
4,228,000.00 บาท
( งวด)
4,182,341.45 บาท   19 ธ.ค. 65    นางวัลภา ศีติสาร  
  สม47000227
(8 ราย)
1,515,000.00 บาท
( งวด)
738,718.06 บาท   14 ธ.ค. 47    นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ  
  สม47000227
(8 ราย)
1,515,000.00 บาท
( งวด)
738,718.06 บาท   14 ธ.ค. 47    นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ  
  สม48000143
(13 ราย)
2,463,000.00 บาท
( งวด)
1,792,591.18 บาท   18 ก.พ. 48    นางเพลินพิศ มะโนนุกูล  
  สม48000143
(13 ราย)
2,463,000.00 บาท
( งวด)
1,792,591.18 บาท   18 ก.พ. 48    นางเพลินพิศ มะโนนุกูล  
  สม48000143
(13 ราย)
2,463,000.00 บาท
( งวด)
1,792,591.18 บาท   18 ก.พ. 48    นางเพลินพิศ มะโนนุกูล  
  สม48000143
(13 ราย)
2,463,000.00 บาท
( งวด)
1,792,591.18 บาท   18 ก.พ. 48    นางเพลินพิศ มะโนนุกูล  
  สม48000219
(11 ราย)
2,013,000.00 บาท
( งวด)
894,943.51 บาท   07 เม.ย. 48    นายสมบัติ ศรีนาก  
  สม48000219
(11 ราย)
2,013,000.00 บาท
( งวด)
894,943.51 บาท   07 เม.ย. 48    นายสมบัติ ศรีนาก  
  สม48000219
(11 ราย)
2,013,000.00 บาท
( งวด)
894,943.51 บาท   07 เม.ย. 48    นายสมบัติ ศรีนาก  
  สม48000219
(11 ราย)
2,013,000.00 บาท
( งวด)
894,943.51 บาท   07 เม.ย. 48    นายสมบัติ ศรีนาก  
  สม48000219
(11 ราย)
2,013,000.00 บาท
( งวด)
894,943.51 บาท   07 เม.ย. 48    นายสมบัติ ศรีนาก  
  สม48000254
(14 ราย)
2,658,000.00 บาท
( งวด)
1,176,422.52 บาท   04 เม.ย. 48    นายรัชพล ครุฑหลวง  
  สม48000254
(14 ราย)
2,658,000.00 บาท
( งวด)
1,176,422.52 บาท   04 เม.ย. 48    นายรัชพล ครุฑหลวง  
  สม48000254
(14 ราย)
2,658,000.00 บาท
( งวด)
1,176,422.52 บาท   04 เม.ย. 48    นายรัชพล ครุฑหลวง  
  สม48000254
(14 ราย)
2,658,000.00 บาท
( งวด)
1,176,422.52 บาท   04 เม.ย. 48    นายรัชพล ครุฑหลวง  
  สม49000012
(11 ราย)
2,428,000.00 บาท
( งวด)
1,331,651.71 บาท   26 ม.ค. 49    นายชูชาติ ยืนยาว  
..................................................................................


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรจำกัด
Phichit Teacher Saving Co-Operative LTD.
5/2 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร, 66000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5661 1323, 0 5661 3251 Fax : 0 5661 6402  หน่วยบริการอำเภอบางมูลนาก  0 5663 3577, 0 5663 3578
E-mail ptscl2501@gmail.com
Copyright (C) 2021 By NCS